Phil's Road Trip to Philadelphia 2008
  Trip Route.jpg (368492 bytes)  
DSCI0266.JPG (194244 bytes) DSCI0267.JPG (183908 bytes) DSCI0268.JPG (183984 bytes) DSCI0269.JPG (237853 bytes)
DSCI0270.JPG (308161 bytes) DSCI0219.JPG (211360 bytes) DSCI0220.JPG (242263 bytes) DSCI0221.JPG (266899 bytes)
DSCI0222.JPG (266766 bytes) DSCI0260.JPG (227666 bytes) DSCI0261.JPG (293659 bytes) DSCI0262.JPG (218635 bytes)
DSCI0273.JPG (226158 bytes) DSCI0274.JPG (223803 bytes) DSCI0237.JPG (186642 bytes) DSCI0271.JPG (231536 bytes)
DSCI0258.JPG (216138 bytes) DSCI0265.JPG (243846 bytes) DSCI0272.JPG (215576 bytes) DSCI0275.JPG (289620 bytes)
DSCI0256.JPG (212819 bytes) DSCI0259.JPG (262591 bytes) DSCI0263.JPG (297391 bytes) DSCI0264.JPG (246730 bytes)
DSCI0254.JPG (218025 bytes) DSCI0255.JPG (207158 bytes) DSCI0251.JPG (193842 bytes) DSCI0257.JPG (269367 bytes)
DSCI0253.JPG (182098 bytes) DSCI0252.JPG (178914 bytes) DSCI0216.JPG (315506 bytes) DSCI0217.JPG (168352 bytes)
DSCI0223.JPG (231587 bytes) DSCI0225.JPG (217159 bytes) DSCI0224.JPG (205737 bytes) DSCI0226.JPG (178743 bytes)
DSCI0227.JPG (244864 bytes) DSCI0228.JPG (197706 bytes) DSCI0229.JPG (195138 bytes) DSCI0230.JPG (208229 bytes)
DSCI0231.JPG (255319 bytes) DSCI0232.JPG (194643 bytes) DSCI0233.JPG (272920 bytes) DSCI0234.JPG (238644 bytes)
DSCI0235.JPG (267243 bytes) DSCI0236.JPG (218231 bytes) DSCI0239.JPG (272343 bytes) DSCI0243.JPG (329929 bytes)
DSCI0240.JPG (288753 bytes) DSCI0241.JPG (218336 bytes) DSCI0242.JPG (305223 bytes) DSCI0247.JPG (192167 bytes)
DSCI0245.JPG (218489 bytes) DSCI0244.JPG (212349 bytes) DSCI0248.JPG (210844 bytes) DSCI0250.JPG (215507 bytes)
DSCI0246.JPG (198503 bytes) DSCI0249.JPG (192109 bytes) DSCI0051.JPG (275650 bytes) DSCI0050.JPG (224228 bytes)

DSCI0052.JPG (200787 bytes)

 
DSCI0053.JPG (228682 bytes) DSCI0054.JPG (230815 bytes) DSCI0056.JPG (176744 bytes)
DSCI0055.JPG (204892 bytes) DSCI0049.JPG (258467 bytes) DSCI0001.JPG (231375 bytes) DSCI0008.JPG (129092 bytes)
DSCI0002.JPG (291276 bytes) DSCI0003.JPG (235875 bytes) DSCI0004.JPG (288240 bytes) DSCI0005.JPG (298975 bytes)
DSCI0006.JPG (212273 bytes) DSCI0007.JPG (280883 bytes) DSCI0015.JPG (217847 bytes) DSCI0011.JPG (232488 bytes)
DSCI0014.JPG (245704 bytes) DSCI0013.JPG (294696 bytes) DSCI0012.JPG (305073 bytes) DSCI0048.JPG (225754 bytes)

DSCI0047.JPG (202781 bytes)

 
DSCI0041.JPG (234262 bytes) DSCI0042.JPG (219484 bytes) DSCI0043.JPG (240300 bytes)
DSCI0044.JPG (232467 bytes) DSCI0045.JPG (286367 bytes) DSCI0046.JPG (279701 bytes) DSCI0040.JPG (154818 bytes)
DSCI0037.JPG (163271 bytes) DSCI0038.JPG (184057 bytes) DSCI0039.JPG (184260 bytes) DSCI0036.JPG (201662 bytes)
DSCI0032.JPG (234414 bytes) DSCI0033.JPG (266260 bytes) DSCI0034.JPG (250528 bytes) DSCI0035.JPG (369542 bytes)
DSCI0024.JPG (273744 bytes) DSCI0025.JPG (212591 bytes) DSCI0026.JPG (206334 bytes) DSCI0027.JPG (201113 bytes)
DSCI0028.JPG (214404 bytes) DSCI0029.JPG (221328 bytes) DSCI0030.JPG (213861 bytes) DSCI0031.JPG (204213 bytes)
DSCI0016.JPG (240006 bytes) DSCI0017.JPG (212784 bytes) DSCI0018.JPG (232741 bytes) DSCI0019.JPG (232601 bytes)
DSCI0020.JPG (172278 bytes) DSCI0021.JPG (223551 bytes) DSCI0022.JPG (185204 bytes) DSCI0023.JPG (279831 bytes)